HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KĨ NĂNG SỐNG

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KĨ NĂNG SỐNG

NĂM HỌC 2018-2019

( Tiết thực hành kĩ năng sống dạy vào tiết sinh hoạt lớp tuần lẻ)

KHỐI 5

Tuần

Tên bài dạy

Tiết

Ghi chú

1

Bài 1: Lắng nghe và nghe thấy

 

1 tiết

3

Bài 2: Thuyết trình đội

 

1 tiết

5

Bài 3: Tương tác hội trường

 

1 tiết

9

Bài 4: Trí tưởng tượng

Tiết 1

 

11

Bài 4: Trí tưởng tượng

Tiết 2

 

13

Bài 5: Những loại hình thông minh

Tiết 1

 

15

Bài 5: Những loại hình thông minh

Tiết 2

 

17

Bài 6: Tạo cảm hứng học tập

 

1 tiết

19

Bài 7: Tâm lí thi cử

 

1 tiết

21

Bài 8: Tinh thần hợp tác

 

1 tiết

23

Bài 9: Kĩ năng phân công

Tiết 1

 

25

Bài 9: Kĩ năng phân công

Tiết 2

 

27

Bài 10: Hoài bão cuộc đời

Tiết 1

 

29

Bài 10: Hoài bão cuộc đời

Tiết 2

 

31

Bài 11: Xây dựng nhân hiệu

 

1 tiết

 

 

KHỐI 4

Tuần

Tên bài dạy

Tiết

Ghi chú

1

Bài 1: Thái độ khi lắng nghe

 

1 tiết

3

Bài 2: Động viên chăm sóc

 

1 tiết

5

Bài 3: Giải quyết xung đột

 

1 tiết

9

Bài 4: Đóng vai chủ nhà

 

1 tiết

11

Bài 5: Sức mạnh của thông điệp

 

1 tiết

13

Bài 6: Mở bài thuyết trình thu hút

Tiết 1

 

15

Bài 6: Mở bài thuyết trình thu hút

Tiết 2

 

17

Bài 7: Hai bán cầu não

 

1 tiết

19

Bài 8: Đặt mục tiêu

Tiết 1

 

21

Bài 8: Đặt mục tiêu

Tiết 2

 

23

Bài 9: Tìm kiếm thông tin trên google

 

1 tiết

25

Bài 10: Tổ chức trò chơi đồng đội

 

1 tiết

27

Bài 11: Nhận thức bản thân

 

1 tiết

29

Bài 12: Sống tích cực

Tiết 1

 

31

Bài 12: Sống tích cực

Tiết 2

 

 

KHỐI 3

Tuần

Tên bài dạy

Tiết

Ghi chú

1

Bài 1: Giao tiếp tích cực

 

1 tiết

3

Bài 2: Nắm bắt thông tin

 

1 tiết

5

Bài 3: Ứng xử nơi công cộng

 

1 tiết

9

Bài 4: Sử dụng và tiết kiệm tiền

Tiết 1

 

11

Bài 4: Sử dụng và tiết kiệm tiền

Tiết 2

 

13

Bài 5: Quan tâm, chăm sóc

 

 

15

Bài 6: Biểu cảm bằng nét mặt

Tiết 1

 

17

Bài 6: Biểu cảm bằng nét mặt

Tiết 2

 

19

Bài 7: Giọng nói khi thuyết trình

 

1 tiết

21

Bài 8: Cơ chế hoạt động của não

 

1 tiết

23

Bài 9: Học nhóm hiệu quả

 

1 tiết

25

Bài 10: Tập hợp, điều hành đội

Tiết 1

 

27

Bài 10: Tập hợp, điều hành đội

Tiết 2

 

29

Bài 11: Tạo lập môi trường thân thiện

 

1 tiết

31

Bài 12: Tự lập và cùng tạo lập

 

1 tiết

 

KHỐI 2

Tuần

Tên bài dạy

Tiết

Ghi chú

1

Bài 1: Câu hỏi thông minh

Tiết 1

 

3

Bài 1: Câu hỏi thông minh

Tiết 2

 

5

Bài 2:Người khách lịch sự

Tiết 1

 

9

Bài 2:Người khách lịch sự

Tiết 2

 

11

Bài 3: Em nhận và em trao

 

1 tiết

13

Bài 4: Tác phong ăn uống

 

1 tiết

15

Bài 5: Em đang lắng nghe

 

1 tiết

17

Bài 6: Đôi tay kì diệu

 

1 tiết

19

Bài 7: Đôi chân năng động

 

1 tiết

21

Bài 8: Hoạt động ngoại khóa

Tiết 1

 

23

Bài 8: Hoạt động ngoại khóa

Tiết 2

 

25

Bài 9: Thảo luận đội

 

1 tiết

27

Bài 10: Thời gian biểu hoàn hảo

 

1 tiết

29

Bài 11: Em là người xuất sắc

 

1 tiết

31

Bài 12: Ước mơ của em

 

1 tiết

 

 

KHỐI 1

Tuần

Tên bài dạy

Tiết

Ghi chú

1

Bài 1: Quà tặng nụ cười

 

Tiết 1

3

Bài 2: Lời chào của em

 

Tiết 1

5

Bài 3: Bí mật của sự khen ngợi

 

Tiết 1

9

Bài 4: Bí quyết làm quen

 

Tiết 1

11

Bài 5: Nghi thức giao tiếp

 

Tiết 1

13

Bài 6: Lời vàng trong giao tiếp

Tiết 1

 

15

Bài 6: Lời vàng trong giao tiếp

Tiết 2

 

17

Bài 7: Giới thiệu về bản thân

 

Tiết 1

19

Bài 8: Nếp ngồi của em

 

Tiết 1

21

Bài 9: Tập trung để học tốt

Tiết 1

 

23

Bài 9: Tập trung để học tốt

Tiết 2

 

25

Bài 10: Góc học tập ngay ngắn

 

Tiết 1

27

Bài 11: Em là người bạn tốt

 

Tiết 1

29

Bài 12: Hòa nhập với môi trường mới

Tiết 1

 

31

Bài 12: Hòa nhập với môi trường mới

Tiết 2

 

32

Bài 13: Bảo vệ bản thân

Tiết 1

Đ.Đ dành cho ĐP

32

Bài 13: Bảo vệ bản thân

Tiết 2

 

33

Bài 14: Vượt qua nỗi sợ hãi

Tiết 1

Đ.Đ dành cho ĐP

33

Bài 14: Vượt qua nỗi sợ hãi

Tiết 2

 

 

Duyệt kế hoạch                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                        Đỗ Thị Liễu