KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO CHUYÊN MÔN 2018-2019

 

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2018-2019

 

A. DANH SÁCH ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

STT

Họ và tên

Nhiệm

Vụ

Năm sinh

Năm vào ngành

T.Độ

CM

Danh hiệu đăng kí

Ghi chú

1

Phạm Thị Hà

1A

4/4/1988

2010

CĐSPTH

LĐTT-GVDGT

 

2

Lê T. Kim Dung

1B

14/10/1965

1986

ĐHSPTH

LĐTT

 

3

Trịnh Thị Thu Hồng

1C

3/3/1986

2009

ĐHSPTH

LĐTT-GVDGH

 

4

Nguyễn Thị HồngTâm

2A

1/3/1970

1990

ĐHSPTH

LĐTT

 

5

Lư­­­ơng Thị Hiền

2B

26/4/1973

2008

ĐHSPTH

LĐTT

 

6

Đào Thị Mơ

3A

11/1/1976

1997

ĐHSPTH

LĐTT

 

7

Trần Thị Bích Huệ

3B

19/8/1988

2011

CĐSPTH

CSTĐCS-GVDGT

 

8

Nguyễn Thị Chanh

4A

05/07/0987

2011

CĐSPTH

LĐTT-GVDGH

 

9

Tạ Thị Tư­­­ơi

4B

10/10/1976

1999

ĐHSPTH

LĐTT-GVDGH

 

10

Phạm Thị Loan

5A

23/11/1979

2009

CĐSPTH

LĐTT-GVDGH

 

11

Cao Thị Lê

5B

12/8/1974

1993

CĐSPTH

LĐTT-GVDGH

 

12

Nguyễn Thị Hoàn

TPT

16/4/1976

2008

ĐHNN

LĐTTTPTG

 

13

Nguyễn Thị Huế

Mỹ thuật

2/9/1980

2005

CĐSPTH

LĐTT-GVDGH

 

14

Phạm Ngọc Thành

Nhạc

1/1/1978

2001

CĐSPTH

HTNV

 

15

Ngô Thị Thảo

Thể dục

6/12/1991

2015

ĐHTD

LĐTT-GVDGH

 

16

Nguyễn Thị Duyên

Anh K1,2,4

6/5/1980

2008

ĐHNN

LĐTT-GVDGH

 

17

Lê Thị Thìn

GVK4,5

17/03/1964

1987

THSP

LĐTT

 

18

Mai Thị Ph Ngoan

GVK1,2

30/5/1985

2010

ĐHSPTH

LĐTT

 

19

Đỗ Thị Hoa

Tin K3,4,5

12/10/1988

 

 

 

GVHĐ

 

B. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Căn cứ quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018;

Căn cứ hướng dẫn số 647/SGDĐT-GDTH ngày 04/9/2018 của Sở GD&ĐT Thái Bỡnh về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2018-2019;

Căn cứ hướng dẫn số 241/KH-PGDĐT Kiến Xương ngày 7/9/2018 của Phũng GD&ĐT Kiến Xương.

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 của cấp tiểu học ngày 22 tháng 8 năm 2018.

Căn cứ kế hoạch số 02/KH-THTG ngày 6 tháng 9 năm 2018 về kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 Trường Tiểu học Trà Giang

Căn cứ vào thực trạng đội ngũ cán bộ giáo viên, cơ sở vật chất của trường tiểu học Trà Giang.

C. ĐẶC ĐIỂM TèNH HèNH

*Đội ngũ Giáo viên :

Tổng số CBGV, CNV: 22 đ/c - Nữ 21 (1 GV hợp đồng)

Đảng viên: 13 đ/c - Nữ 13 đ/c .

Trỡnh độ đào tạo: 100% CBGV cú trỡnh độ đào tạo chuẩn ;Trong đó

Trờn chuẩn: 21 đ/c đạt tỷ lệ 95 %.

Đạt chuẩn: 1 đ/c đạt tỷ lệ 5 %.

* Học sinh: 364 em /11 lớp - Nữ: 176 em .

Trong đó: Con Công giáo: 12 em

Con hộ nghốo: 8 em

Con cận nghèo: 2 em

Con giáo viên: 21 em

Con Bộ đội: 1 em .

Khuyết tật: 5 em

* Cơ sở vật chất :

Phòng học của HS: 13 phòng

Phòng làm việc của CBGV: 05 phòng

Tr­ường tiểu học Trà Giang có những khó khăn và thuận lợi cơ bản sau :

1.Thuận lợi.

Tr­ường tiểu học Trà Giang là đơn vị tiên tiến nhiều năm, đó đ­ược công nhận là trư­ờng tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ II

- Đội ngũ giáo viên, công nhân viên nhiệt tình có tinh thần trách nhiệm trong công tác, đoàn kết giúp đỡ nhau về mọi mặt.

- Đảng bộ và nhân dân Trà Giang quan tâm chăm lo xây dựng sự nghiệp giáo dục.

- Cơ sở vật chất của nhà trường ngày một khang trang sạch đẹp .

2. Khó khăn.

- Một số giáo viên gia đình ở xa tr­ường việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

- Một số phụ huynh chư­a thực sự đầu tư­, quan tâm tạo điều kiện cho các em học tập tốt.

D. KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018-2019

I. CỦNG CỐ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PCGDTH-CMC

1- Chỉ tiêu:

- Huy động trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 : 100%.

- Học sinh lớp 5 HTCTTH đạt 100%

- Duy trì số l­ượng đư­ợc giao, không có học sinh bỏ học.

- Giữ vững đơn vị đạt PCGDTH đúng độ tuổi mức độ III .

- Hồ sơ phổ cập đầy đủ - đúng quy định - chất lư­ợng tốt.

- Ứng dụng phần mềm phổ cập hiệu quả, chính xác.

2- Biện pháp:

2.1) Làm tốt công tác huy động:

- Kết hợp với bậc mầm non chỉ đạo tốt lễ bàn giao trẻ 6 tuổi vào lớp 1 tr­ước khi nghỉ hè (đúng nội dung chỉ đạo, trang trọng, ấn tư­ợng).

- Tập trung học sinh trư­ớc khai giảng 2 tuần nhằm huy động số l­ượng và tổ chức các hoạt động khác phục vụ cho khai giảng năm học mới.

- Tổ chức tốt ngày khai giảng năm học mới " Ngày toàn dân đ­ưa trẻ đến trường " thực sự là ngày hội của toàn xã hội và gây đư­ợc ấn tư­ợng sâu sắc ngay từ đầu năm học.

2.2) Duy trì:

- Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục toàn diện cho học sinh yêu tr­ường, mến lớp, đi học với tỷ lệ chuyên cần cao.

- Có đủ hồ sơ sổ sách, biểu bảng theo dõi chuyên cần từ giáo viên chủ nhiệm tới Đội Thiếu niên Tiền phong và BGH nhà trư­ờng.

- Kết quả duy trì số lư­ợng đư­ợc báo cáo về phòng giáo dục một cách đầy đủ và đều đặn qua báo cáo hàng tháng của nhà trư­ờng.

- Quan tâm đến đối tư­ợng trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các em học tập đư­ợc tốt.

2.3) Hiệu quả:

- Nâng cao chất l­ượng dạy và học, bám sát chư­ơng trình trong sách giáo khoa, đảm bảo chuẩn kiến thức và kĩ năng. Quan tâm tới học sinh yếu kém, phấn đấu và kiên quyết không có tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp.

- Kịp thời phát hiện học sinh có ý định bỏ học, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trở lại trư­ờng lớp.

- Coi trọng chất lư­ợng, lấy nâng cao chất l­ượng để duy trì số l­ượng.

- Khuyến khích học sinh khuyết tật ở các lớp đư­ợc học hoà nhập.

2.4) Đẩy mạnh hoạt động của ban phổ cập nhà tr­ường:

- Làm tốt công tác tổ chức với học sinh, nắm chắc sĩ số của từng khối, lớp để có biện pháp điều chỉnh hợp lý.

- Kết hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội tham gia ngày càng có hiệu quả trong công tác PCGDTH.

- Chú ý đến công tác tuyển sinh vào lớp 1. Yêu cầu đủ hồ sơ, quản lý chặt chẽ, đối chiếu giấy khai sinh bản chính với bản phô tô công chứng.

- Không nhận trẻ vào lớp 1 dư­ới 6 tuổi.

- Giáo dục cho học sinh có những đức tính và thói quen:

+ Tính chuyên cần trong học tập.

+ Tính nghiêm túc, tự giác trong học tập.

+ Nghỉ học phải có lý do chính đáng.

+ Có kỷ luật trong học tập.

- Đư­a công tác duy trì sĩ số vào nội dung thi đua của liên đội.

- Rèn nề nếp điểm danh sĩ số hàng ngày một cách th­ường xuyên và ghi kết quả ở góc bảng.

- Tổ hành chính kiểm tra sĩ số thư­ờng xuyên và xếp loại theo tháng trên bảng theo dõi sĩ số của nhà tr­ường .

BGH kiểm tra đột xuất sĩ số ở các lớp.

- Tổ chủ nhiệm nắm chắc sĩ số của lớp mình vào báo cáo ngay với ban phổ cập những biến động nếu có. Tổ chủ nhiệm với yêu cầu một cách nghiêm ngặt đối với học sinh nghỉ học phải có giấy phép với lý do chính đáng.

Tuyệt đối không cho học sinh nghỉ học đi đám, đi ăn cỗ với bố mẹ.

- Phân công phụ trách chính: Đ/c P.Hiệu trư­ởng, Th­ư ký Đ/c Nhung (Kế toán).

Phụ trách các địa bàn thôn:

Thôn Thuyền Định : Đ/c Tâm-Hoàn

Thôn Lãng Đông: Đ/c Dung -Loan

Thôn Trực Tầm: Đ/c Hà-Mơ

Thôn Năng Như­ợng : Đ/c Huệ -Ngoan

Thôn Dục Dư­ơng : Đ/c Lê -P Liễu

Thôn Dục Dư­ơng Đông : Đ/c Thìn- Tư­ơi

Thôn Diệm D­ương Đông: Đ/c Hồng -Hiền

Thôn Diệm Nam: Đ/c Hoa - Huế

 

* Về hồ sơ phổ cập.

a) Mục tiêu:

Hồ sơ phổ cập xếp loại tốt.

+ Đầy đủ các loại hồ sơ phổ cập.

+ Đảm bảo độ chính xác cao.

+ Nâng cao kỹ thuật làm phổ cập cho 100% cán bộ giáo viên nhà trư­ờng.

+ Nâng cao năng lực làm phần mền phổ cập .

b) Biện pháp:

- 10/8: Tiến hành kiểm tra và bổ sung hồ sơ phổ cập GVCN Khối 2,3,4,5 lên lớp cho học sinh ở các loại sổ phổ cập, đăng bộ, sổ điều tra thôn(xóm). Theo dõi tiêu chuẩn 2, khớp ngày, tháng, năm sinh, tên bố, mẹ ( Ngư­ời đỡ đầu).

- Khối 1: Đối chiếu giấy khai sinh chính và bản phô tô công chứng.

- Vào các loại sổ đối với HS lớp 1

- Điều tra PC – Hoàn thiện phần mềm PC.

- Bảo quản hồ sơ cẩn thận, chu đáo, theo dừi bổ sung hồ sơ phổ cập đầy đủ.

Các loại hồ sơ gồm:

 1. Sổ điều tra thôn.
 2. Sổ phổ cập.
 3. Sổ đăng bộ.
 4. Học bạ khai sinh.
 5. Bảng tổng hợp đánh giá.
 6. Sổ theo dõi chuyển đi chuyển đến.
 7. Cuống giấy giới thiệu chuyển trư­ờng.
 8. Sổ theo dõi khuyết tật.
 9. Bảng thống kê kết quả phổ cập hàng năm
 10. Quyết định biên bản kiểm tra PC hàng năm.
 11. Sổ theo dõi HS hoàn thành ch­­ơng trình tiểu học hàng năm.

12. Các văn bản chỉ đạo làm PC.

- Tuần 1 tháng10: Tự kiểm tra phổ cập.

* Học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn có sổ theo dõi riêng.

II./ CỦNG CỐ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN

1./ Giáo dục sự hình thành và phát triển năng lực phẩm chất học sinh

a. Chỉ tiêu

- Số học sinh được đánh giá thực hiện tốt và đạt về năng lực, phẩm chất: 99,5% trở lờn.

- Thực hiện nghiêm túc và có chất lượng giảng dạy môn Đạo đức cũng như các hoạt động tập thể, hoạt động ngoại khoá.

- Liên đội tổ chức tốt các hoạt động sao nhi đồng, đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

b. Biện pháp

Đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Quán triệt và học tập Nghị quyết TW6, Nghị quyết TW7 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lí, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập; cuộc vận động “Hai không”; cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ GD&ĐT phát động. Xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết thực hiện cuộc vận động và các phong trào thi đua trong năm học một cách phù hợp, thiết thực mang tính khả thi cao.

Giáo dục phẩm chất đạo đức học sinh thông qua việc thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Phát động học sinh sưu tầm sách, đọc, kể chuyện về Bác Hồ, nêu gương người tốt việc tốt ở những buổi sinh hoạt đội, chào cờ đầu tuần, tiếp tục thực hiện tốt việc tích hợp giảng dạy;

- Giáo dục Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong 02 tuần ( tuần 7 và tuần 8).

- Tích hợp tài liệu Bác Hồ với những bài học về đạo đức và lối sống dành cho học sinh từ lớp 2-5 duy trì mỗi thỏng 01 bài vào tiết SHTT (tuần chẵn).

- Dạy rèn kĩ năng sống cho học sinh vào các tiết SHTT (tuần lẻ).

- Giáo dục học sinh không vi phạm nội quy nhà trường, chấp hành luật lệ an toàn giao thông, giáo dục phòng chống các tai tệ nạn xã hội.

- Làm tốt công tác xã hội hóa dục, liên hệ chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - xã hội cựng quan tâm giáo dục học sinh.

- Xây dựng tốt các mối quan hệ:

+ Học sinh với thầy giáo, cô giáo.

+ Học sinh với học sinh.

+ Học sinh với lớp học, với ngôi trường.

+ Học sinh với người thân trong gia đình, với xã hội.

+ Giáo viên với giáo viên (GH-GH,GH-GV, GV-GV).

+ Giáo viên với học sinh.

+ Giáo viên với nhà trường.

+ Giáo viên với gia đình, với xã hội

- Phát huy tối đa, hiệu quả sử dụng phòng truyền thống trong nhà trường, khích lệ việc thu thập, sưu tầm các tư liệu, hiện vật,..liên quan đến sự trưởng thành và phát triển của nhà trường, sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội ở địa phương.

- Thực hiện tốt chủ đề năm học và chương trình công tác Đội. Kết hợp với liên ngành tổ chức có hiệu quả nội dung hoạt động Sao Nhi đồng, Đội Thiếu niên. Chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia chăm sóc giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh, giáo dục truyền thống cách mạng và bản sắc văn hoá dân tộc.

- Giáo dục cho học sinh đạo lý và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” bằng các hoạt động chăm sóc gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, chăm sóc bà mẹ Việt Nam anh hùng, ...Đẩy mạnh phong trào làm việc thiện, giúp đỡ bạn nghèo, bạn có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi.

- Duy trì và làm tốt hơn nữa việc chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ ở địa phương, góp phần làm cho nghĩa trang ngày một sạch đẹp hơn, hấp dẫn hơn. .Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trũ chơi dân gian, dân ca, múa, hát, khiêu vũ sân trường. Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để học sinh mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui.

- Quan tâm chỉ đạo và nhân điển hình về giáo dục đạo đức: lớp 1A, 3B

2. Giáo dục các môn học và hoạt động giáo dục khác

a. Chỉ tiêu

- 100% học sinh được học 2 buổi/ngày .

- 100% học sinh được học môn Tiếng Anh.

- 100% học sinh từ khối 3 - khối 5 học Tin học tự nguyện.

- 100% học sinh từ lớp 1- 4 hoàn thành chương trình lớp học;

- 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trìgnh Tiểu học.

Chỉ tiêu các môn Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh:

 

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Anh

Điểm 5 trở lên

Điểm 9-10

Điểm 5 trở lên

Điểm 9-10

Điểm 5 trở lên

Điểm 9-10

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

KHỐI 1

88

100

77

87%

88

100

72

81,8

 

 

 

 

KHỐI 2

66

100

52

78,8

66

100

50

75,8

 

 

 

 

KHỐI 3

65

100

51

78,5

65

100

42

64,6

65

100

36

55,3

KHỐI 4

70

100

53

75,7

70

100

46

65,7

70

100

42

60

KHỐI 5

75

100

57

76

75

100

57

76

75

100

44

58,7

Toàn trường

364

100

290

79,7

364

100

267

73,3

364

100

122

58

b. Biện phỏp

Thực hiện nghiêm tú quy chế chuyên môn, đẩy mạnh việc “Đổi mới nề nếp trong sinh hoạt chuyên môn”. Thực hiện nghiêm túc dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và đổi mới việc đánh giá xếp loại học sinh theo thông tư 22/2016 của Bộ GD&ĐT.

b.1. Thực hiện kế hoạch giáo dục, thời gian năm học:

Kế hoạch thời gian năm học thực hiện theo quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018; (Thời lượng thực học là 35 tuần, học kỳ I học 18 tuần (kết thúc học kỳ I trước ngày 10/01/2019), học kỳ II học 17 tuần (kết thúc kỳ II trước ngày 25/5/2019), thời điểm kết thúc năm học là trước ngày 30/5/2019). Trong hè các trường tổ chức ôn tập, kiểm tra lại cho học sinh chưa đạt trong lần kiểm tra cuối năm, xét hoàn thành chương trình Tiểu học cho học sinh lớp 5.

b.2. Thực hiện tốt chương trình dạy đủ các môn học

- Thực hiện theo quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông, tài liệu hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học ở Tiểu học; công văn số 7975/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2009 về việc hướng dẫn dạy học các môn Thủ công, Kỹ thuật ở Tiểu học; Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 về Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông; thực hiện biên chế năm học, chương trình, kế hoạch giảng dạy các môn học và các hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Bộ.

- Thực hiện nghiêm túc quy định, nền nếp chuyên môn; thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch và thời khoá biểu. Dạy đủ các môn học có chất lượng, bám sát các yêu cầu theo chuẩn kiến thức kỹ năng của bộ môn. Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả dạy Tiếng Việt 1-CGD, chương trình Mỹ thuật theo phương pháp Đan Mạch .

- Xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua việc tăng cường các hoạt động thực hành vận dụng kiến thức đó học vào thực tiễn, chútrọng giáo dục đạo đức/giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xó hội cho học sinh; điều chỉnh nội dung và yêu cầu các môn học, các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh, thời gian thực tế và điều kiện dạy học của địa phương trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; tăng cường đổi mới phương pháp, hỡnh thức tổ chức dạy học, giỏo dục theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, phát triển năng lực học sinh. Nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (4 tiết/thỏng) thực hiện tích hợp các nội dung giáo dục Âm nhạc, Mỹ thuật, Thủ công/Kĩ thuật, phù hợp điều kiện thực tế của nhà trường .

- Nâng cao chất lượng dạy và học Ngoại ngữ, Tin học:

- Triển khai dạy đủ 4 kỹ năng "Nghe-Nói-Đọc-Viết" cho học sinh và thống nhất kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh,xây dựng ma trận đề kiểm tra theo TT22 đó được tập huấn cho cán bộ giáo viên.

- Đảm bảo đủ thời lượng: Khối 1,2 - 2 tiết/tuần, khối 3,4,5 - 4 tiết/tuần.

- Tiếp tục thực hiện tổ chức dạy học môn Tin học cho học sinh theo Công văn số 3031/BGDĐT-GDTH ngày 17/7/2017 của Bộ GD&ĐT. Sử dụng sách “Cùng học Tin học” quyển 1, quyển 2, quyển 3 của nhà xuất bản Giáo dục. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục có nội dung Tin học – Công nghệ thông tin dưới hình thức các câu lạc bộ để học sinh được tiếp cận, hình thành các kĩ năng học tập, sử dụng sáng tạo. Gắn dạy tin học với trải nghiệm sáng tạo khoa học, kỹ thuật. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lí kết quả giáo dục và học tập của học sinh.

b.3. Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày

Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức cho học sinh được học 2 buổi/ngày ;

- Dạy học 2 buổi/ ngày đảm bảo:

 • + Buổi học thứ nhất: Dạy theo kế hoạch giáo dục và thực hiện chương trình sách tài liệu quy định cho từng lớp; bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng cho từng môn học.
 • + Buổi học thứ hai: Tập trung vào các nội dung: thực hành kiến thức đó học và tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động thực tế tại địa phương; giúp đỡ học sinh yếu kém vươn lên hoàn thành yêu cầu học tập, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu môn Toán, Tiếng Việt, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục. Dạy học các môn học bắt buộc, các môn học tự chọn được quy định trong chương trình kết hợp dạy rn kỹ năng sống cho học sinh; tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, CLB, hoạt động ngoại khóa .
 • + Dạy học 2 buổi/ngày, tạo điều kiện để học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành nội dung học tập ngay tại lớp, không giao bài tập yêu cầu làm thêm ở nhà cho học sinh

- Tổ chức phong trào “ Rèn chữ, giữ vở” thường xuyên quan tâm uốn nắn cho học sinh tư thế ngồi viết, cách cầm bút việc rèn chữ không chỉ là ở học sinh mà bắt đầu phải từ giáo viên (mỗi giáo viên phải có 1 vở rèn chữ viết theo quy định của nhà trường, hướng dẫn học sinh thực hiện 3 đúng khi viết bài:Ngồi đúng tư thế; nhìn đúng cự ly; viết đúng mẫu chữ). Tổ chức thi vở sạch chữ đẹp với giáo viên và học sinh theo sự chỉ đạo của nhà trường .

b.4. Thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học

Vận dụng linh hoạt, sáng tạo các mô hình, các phương pháp dạy học tích cực như: mô hình trường học mới, phương pháp “Bàn tay nặn bột”, phương pháp dạy học Mĩ thuật mới của Đan Mạch, dạy học theo tài liệu Tiếng Việt 1-Công nghệ giáo dục, thư viện xanh, thư viện thân thiện, … một cách linh hoạt và hiệu quả.

Đẩy mạnh phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt. Nhà trường động viên, khuyến khích giáo viên dự giờ thăm lớp, tự làm đồ dùng dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin và cỏc phần mềm trong dạy học; tổ chức thực hiện cú hiệu quả tủ sách phụ huynh tại các lớp học, thư viện xanh, xây dựng góc học tập và trang trí lớp học.

Trong mỗi tiết dạy giáo viên phải quan tâm, chăm sóc đến các đối tượng học sinh trong cùng một lớp, giảng dạy linh hoạt lấy học sinh làm trung tâm để học sinh được học tập vừa sức, hiệu quả.

 • Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp theo hướng: Nhà trường tổ chức cho giáo viên đăng ký các danh hiệu thi đua vào tháng 9 và tổ chức thi cấp trường, lập danh sách giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp trường về Phòng GD&ĐT vào ngày 20 tháng 9 năm 2018. .

Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế chuyên môn. Hồ sơ đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng theo quy định (Thực hiện theo Quy định số 248/PGDĐT ngày 30/8/2015 của Phũng GD&ĐT).

Thực hiện dạy học gắn kết giữa lí thuyết với thực hành; tăng cường các hoạt động trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống của học sinh. Lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, nhân cách; giáo dục quốc phòng và an ninh; giáo dục pháp luật; giỏo dục nhận thức về quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước; phũng chống HIV/AIDS; chú trọng giáo dục lối sống, kĩ năng sống; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và y tế trường học; tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, giáo dục an toàn giao thông…

 • Duy trì và thực hiện tốt việc đổi mới SHCM tại các tổ, khối chuyên môn đảm bảo hiệu quả, đúng lịch, nội dung thiết thực có tác dụng nâng cao chất lượng dạy và học; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức SHCM thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học. Đặc biệt quan tâm và chỉ đạo việc sinh hoạt chuyên môn qua mạng Internet trực tuyến. Quy định về thời gian cho giáo viên tham gia SHCM qua trang mạng thông tin “Trường học kết nối” để đảm bảo tính liên tục trong từng tuần, từng tháng, từng học kì và cả năm học. Quan tâm đến các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục và chuyên đề bồi dưỡng học sinh năng khiếu.

Cụm sinh hoạt chuyên môn trong năm học: ThanhTân, Bình Nguyờn, Quốc Tuấn, An Bình, Trà Giang, Hồng Thái, Quyết Tiến.

b.5. Đánh giá, xếp loại học sinh:

Đánh giá, xếp loại học sinh thực hiện theo Thông tư số 22/2016/TT - BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016, Văn bản hợp nhất số 03/2016/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh Tiểu học.

Thực hiện bàn giao chất lượng giáo dục cuối năm học một cỏch nghiêm túc, khen thưởng học sinh thực chất, đúng quy định.

b.6. Phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu

- Phát hiện học sinh năng khiếu ở tất cả các môn trên cơ sở đảm bảo mục tiêu chủ yếu đối với cấp Tiểu học là giáo dục toàn diện nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về: đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, từ đó có kế hoạch tập trung, ưu tiên bồi dưỡng, phát triển năng khiếu học sinh.

- Nội dung chương trình: Học sinh được học toàn diện nội dung chương trình sách giáo khoa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng mà Bộ đó ban hành và chỉ đạo thực hiện, được bồi dưỡng nâng cao chủ yếu ở buổi 2.

 • Khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động phát triển năng lực của học sinh: Giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông, CLB Toán tuổi thơ, em giỏi Tiếng việt, Olympic các môn học, các hoạt động giao lưu Tiếng Anh cho GV và học sinh, Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp...,.

- Đặt tạp chí Toán tuổi thơ và Văn tuổi thơ giúp cho học sinh và giáo viên có tài liệu tham khảo trong học tập, nâng cao chất lượng dạy và học cho học sinh năng khiếu.

 

PHÂN CÔNG GV BỒI DƯỠNG CÁC MÔN NĂNG KHIẾU CHO HS

( Vào cỏc tiết buổi 2 )

Khối

Tên giáo viên dạy

Ghi chú

1

Phạm Thị Hà

 

2

Nguyễn Thị Hồng Tâm

 

3

Trần Thị Bích Huệ

 

5

Cao Thị Lê

 

T.Anh K3,4,5

Nguyễn Thị Duyên

 

Thể thao

Ngô Thị Thảo

 

 

b.7. Giáo dục trẻ có hoàn cảnh khó khăn

+ Đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện thông tư số 39/2009/TT-BGDĐT ngày 19/12/2009 ban hành Quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đánh giá xếp loại học sinh có hoàn cảnh khó khăn cần căn cứ vào mức độ đạt được so với nội dung yêu cầu cần đạt được điều chỉnh theo quy định tại thông tư 39/2009/TT-BGDĐT.

+ Đối với trẻ khuyết tật

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC Quy định về chính sách giáo dục đối với người khuyết tật.

Quan tâm tiếp nhận, tạo cơ hội, chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật, tạo điều kiện thuận lợi để trẻ khuyết tật được học đúng độ tuổi. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của trẻ khuyết tật trên cơ sở nhìn nhận sự tiến bộ và tăng cường động viên khích lệ, tập trung vào các yêu cầu cơ bản cần đạt của hai môn Toán và Tiếng Việt, không xem là ngồi nhầm lớp với đối tượng đặc biệt khó khăn này.

* Quan tâm chỉ đạo điểm: 4A, 5B

b.8. Công tác giáo dục thể chất, thẩm mỹ và vệ sinh môi trường

* Chỉ tiêu :

Giáo dục thể chất và thẩm mỹ được lồng ghép trong phong trào thi đua " Xây dựng trường thân thiện, học sinh tích cực".

- Xây dựng lớp xanh, sạch đẹp, an toàn ,thân thiện :

+ Đảm bảo an toàn, sạch sẽ, có cây xanh thoáng mát và ngày càng đẹp

hơn, lớp học đủ ánh sáng, bàn ghế phù hợp với lứa tuổi.

+ Tổ chức tết trồng cây, chăm sóc cây thường xuyên. Trồng và chăm sóc bồn hoa cây cảnh.

+ Có đủ nhà vệ sinh, được giữ gìn vệ sinh sạch sẽ.

+ Học sinh tích cực tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ vệ sinh nơi công cộng, nhà trường, lớp học, cá nhân.

- Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh: Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao thiết thực, khuyến khích sự tham gia chủ động, tự giác của học sinh

- Làm tốt công tác y tế học đường tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%.

- Tăng cường phũng chống AIDS và các tệ nạn xó hội trong trường học, vệ sinh trường lớp khang tranh sạch đẹp.

* Biờn pháp:

- Thực hiện nghiêm túc chương trình giảng dạy mụn Thể dục. Tổ chức cho các học sinh tham gia đầy đủ các chương trình giáo dục sức khoẻ, rèn luyện thân thể theo tiêu chuẩn. Quan tâm các phong trào TDTT, văn hoá văn nghệ để thầy và trò được nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện thể chất bảo vệ sức khoẻ, đẩy lùi tiêu cực và tai tệ nạn xã hội.

- Tăng cường CSVC mua sắm các dụng cụ TDTT,tu sửa sân chơi bãi tập gúp phần nâng cao chất lượng giảng dạy nội khoá và hoạt động ngoại khoá.

- Triển khai việc thực hiện đề án dạy bơi, chống đuối nước cho học sinh Tiểu học theo Quyết định số 3768/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Bình và kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 19/4/2017 của UBND huyện Kiến Xương.

- Phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi thể thao để có chất lượng tốt trong giải các môn thể thao các cấp với các môn thi đấu: điền kinh, cờ vua, Thể dục.

- Sử dụng hợp lý sức lao động của học sinh, tổ chức vệ sinh quang cảnh nhà trường luôn "Xanh - sạch - đẹp", đủ nước uống hợp vệ sinh cho giáo viên và học sinh.

- Quan tâm chỉ đạo điểm: 5A, 3A.

Cụ thể:

1. Đối với BGH:

- Chỉ đạo tốt việc thực hiện ch­ương trình nội dung môn học Thể dục, quản lý tốt việc dạy môn lao động kỹ thuật nh­ư các môn học khác.

- Phân công lịch lao động cụ thể, rõ ràng, hợp lý cho các lớp.

- Môn lao động kỹ thuật vừa dạy lý thuyết kết hợp với thực hành.

- Lập ban chỉ đạo lao động- Thể dục vệ sinh

+ Tr­ưởng ban: Đ/c PHT

+ Các uỷ viên là 11 đ /c giáo viên chủ nhiệm và đ/c TPT

+ Xây dựng kế hoạch lao động và thể dục vệ sinh của tr­ường

+ Sau mỗi tuần phải có kiểm tra, xếp loại thi đua

2. Đối với giáo viên:

- Phải thư­ờng xuyên kiểm tra, đôn đốc lao động thư­ờng xuyên: Vệ sinh trường lớp. Điểm lao động của từng lớp là 1 trong những tiêu chuẩn xếp loại giáo viên

- Không ngừng đẩy mạnh việc h­ướng dẫn học sinh thực hiện việc thực hành lao động ở tr­ường và ở nhà.

- Xây dựng các đội tự quản lao động - Thể dục vệ sinh lớp học.

- Phân công lao động phù hợp với năng lực của học sinh.

- Thực hiện nghiêm túc việc dạy môn thể dục chính khoá, h­ướng cho học sinh tích cực tham gia các hoạt động TDTT ngoài giờ.

3. Đối với các lớp

- Tham gia nghiêm túc tiết chào cờ đầu tuần, SH lớp hàng tuần.

- Thực hiện tốt công tác thi đua của Đội

- Phát động phong trào, chăm sóc và bảo vệ cây xanh (lớp 4,5 chăm sóc bồn hoa cây cảnh).

- Phát động phong trào TDTT nâng cao sức khoẻ. Chơi những trò chơi và môn thể thao bổ ích nh­ư: Cầu lông, đá cầu, cờ vua, bóng đá.....Tích cực tham gia HKPĐ các cấp, đạt kết quả cao .

- Lớp có đầy đủ dụng cụ lao động: Chổi gầu hót rác, khăn lau tay, chậu nước, giẻ cán dài.

- Lớp phải có trang trí thực sự gọn gàng, ngăn nắp, bàn ghế ngay ngắn thẳng hàng.

- Thực hiện tốt lịch lao động để lớp, sân trư­ờng luôn xanh sạch đẹp.

- Đ­a vệ sinh cá nhân - vệ sinh lớp vào chấm thi đua.

4. Đối với học sinh:

- 100% số h/s tham gia các hoạt động nội, ngoại khoá của môn lao động và Thể dục trong nhà tr­ường một cách nghiêm túc.Tích cực tham gia các HĐ TDTT.

- Thực hiện tốt nếp sống khoa học - Thể dục trư­ớc giờ, giữa giờ dều đặn, nghiêm túc .

- Hình thành thói quen học tập - lao động - vui chơi một cách khoa học trong hoạt động hàng ngày.

5. Đối với Đội:

- Làm tốt công tác chấm thi đua: thể dục - vệ sinh lớp học - vệ sinh cá nhân.- đồng phục.

- Làm tốt phong trào: " 5 phút sạch tr­ường".

6. Đối với phụ huynh:

- Nhà trư­ờng viết bài tuyên truyền huy động sự ủng hộ và đóng góp về vật chất, tinh thần và sức lao động.

- Vận động phụ huynh thông qua các cuộc họp để kết hợp với địa ph­ương và nhà tr­ường xây dựng CSVC và tu sửa tr­ường lớp.

 

 

 

 

KẾ HOẠCH HÀNG THÁNG

 

 

THÁNG 8/2018

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN

NGƯỜI THỰC HIỆN

KẾT QUẢ

- Xây dựng và ổn định nề nếp lớp, kiểm tra sách vở, đồ dùng HS

Tuần 0

BGH+GV

 

- Phân công chuyên môn

 

Tuần 0

PHT

 

- Xếp thời khóa biểu

Tuần 0

PHT

 

- Quy định về hồ sơ CBGV

Tuần 0

PHT

 

- Triển khai kế hoạch dạy học

Tuần 0

PHT

 

- Tập huấn trường học kết nối

12/8

BGH + GV

 

- Điều tra phổ cập

 

PHT+GV

 

- Dạy chương trình tuấn 1

20/8-24/8

GV

 

* Bổ sung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG 9/2018

 

Nội dung cụng việc

Thời gian

Người thực hiện

Kết quả

- Tổ chức ngày hội trang trí trường lớp

4/9

BGH+GV

 

- Tổ chức khai giảng năm học mới

Tuần 0

BGH

 

- Rốn nề nếp học sinh, hoàn thành chương trỡnh tuần 3- 6

Tuần 1-4

GV

 

- Tập hợp số liệu, duyệt và nộp các loại báo cáo đầu năm học tại PGD&ĐT

11/9

PHT

 

- Duyệt EMIS, Pmis

 

PHT + Đ/c Hoa

 

- Hội nghị triển khai kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học cấp Tiểu học tại PGD&ĐT

8/9

HT + PHT

 

 

- Kiểm tra nề nếp đầu năm

Tuần 4

BGH + TPT

 

- Hoàn chỉnh hồ sơ chuyên môn, xây dựng kế hoạch giảng dạy

Tuần 2

GV

 

- Kiểm tra hồ sơ cán bộ giáo viên

Tuần 4

PHT

 

- Phân loại HS, có kế hoạch bồi dưỡng HS năng khiếu, phụ kém

Tuần 3

GV

 

- Họp cụm chuyờn mụn thống nhất thời gian sinh hoạt cụm

Tuần 2

HT

 

- Điều tra và hoàn thiện hồ sơ phổ cập năm 2018

Tuần 1-2

PHT + GV

 

- Tổ chức chuyên đề dạy học môn Tiếng Việt 1-CGD

Tuần 2

GV

 

Chuyên đề dạy học toán tiểu học theo định hướng phát triển năng lực

Tuần 4

GV

 

- Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Tuần 2-4

GV

 

- Duyệt phổ cập GD tại PGD

21/9

PHT, Đ/c Hoa

 

 

Đăng ký khảo sát GVG cấp huyện

 

Tuần 2

GV

 

 

* Bổ sung

 

 

 

 

THÁNG 10/2018

 

Nội dung cụng việc

Thời gian

Người thực hiện

Kết quả

- Duy trì số lượng, rèn nề nếp học sinh, hoàn thành chương trình tuần 7-10

Tuần 1-4

GV

 

- Khảo sát giáo viên dạy giỏi cấp huyện

 

Lịch PGD

PHT + GV

 

- Chuyên đề tổ chức HĐNGLL cấp cụm

Lịch cụm

BGH + GV

 

- Chuyên đề cụm tại Tiểu học Quốc Tuấn, Bình Nguyờn, An Bình, Quyết Tiến

4/10; 11/10;/18/10/25/10

BGH + GV

 

- Tổ chức cho HS tham gia cuộc thi Trạng Nguyên TV, CLB Toán tuổi thơ

Tuần 4

BGH + GV

 

- Chuyên đề dạy Tiếng Việt 1- CG

Tuần 2

GV

 

 

- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn

Tuần 2

PHT

 

- Kiểm tra toàn diện: Đ/c ….

Tuần 3,4

BGH + TTTổ 4+5

 

- Thống kê, tự kiểm tra phổ cập

Tuần 1

PHT

 

- Đón kiểm tra công tác phổ cập năm 2018 Phòng GD&ĐT

Lịch PGD

BGH, GV

 

- Đón kiểm tra chuyên môn của phòng giáo dục

Lịch PGD

BGH + GV

 

- Thi các môn thể thao cấp trường

Tuần 4

PHT + GVTD

 

- Bồi dưỡng học sinh nămg khiếu

Tuần 1-4

GV

 

 

Kiểm tra giữa học kì I

Tuần 4

BGH, GV

 

 

Đánh giá nhận xét vào phần mềm 3.0 giữa kì I . Cập nhật trường học kết nối

Tuần 1 - 4

GV

 

*Bổ sung

 

 

 

 

 

THÁNG 11/2018

 

Nội dung cụng việc

Thời gian

Người thực hiện

Kết quả

- Duy trì số lượng, rèn nề nếp học sinh, hoàn thành chương trình tuần 11-15

Tuần 1-4

GV

 

- Khảo sát giáo viên dạy giỏi cấp huyện

 

Lịch PGD

PHT + GV

 

Sinh hoạt chủ điểm: Kính trọng và biết ơn thầy cô giáo

Tuần 1

BGH + GV

 

- Chuyên đề cụm tại tiểu học Trà Giang, Thanh Tân

01/11; 8/11

BGH + GV

 

- Chuyên đề cụm tại tiểu học Trà Giang

30/11

BGH + GV

 

Cập nhật trường học kết nối

Tuần 2,3

PHT, GV

 

 

- Hội diễn hội khỏe cấp trường, làm báo tường, báo ảnh 20/11

- Thi hồ sơ chuyên môn, VSCĐ, báo tường, văn nghệ, ca múa hát tập thể, đồng diễn TD, các môn thể thao…

Tuần 1 +T2

PHT + TPT, GV

 

- Kiểm tra toàn diện Đ/c ……

 

Tuần 3

BGH + TTTổ 2+3

 

- Thống kê, tự kiểm tra phổ cập

Tuần 1

PHT

 

Đáp ứng kiểm tra công tác phổ cập năm 2018 của Sở GD, Bộ GD

T1 + T4

BGH

 

- Đón kiểm tra chuyên môn của phòng giáo dục

Lịch PGD

BGH + GV

 

Hội thi GVCN giỏi cấp trường

Tuần 4

BGH + GV

 

- Thi các môn thể thao cấp trường

Tuần 4

PHT + GVTD

 

- Bồi dưỡng học sinh nămg khiếu

Tuần 1-4

GV

 

-Trồng và chăm sóc cây trên sân trường

Tuần 3

CBGV

 

* Bổ sung

 

 

 

 

 

THÁNG 12/2018

 

Nội dung công việc

Thời gian

Người thực hiện

Kết quả

- Duy trì số lượng, rèn nề nếp học sinh, hoàn thành chương trình tuần 16-18

Tuần 1-4

GV

 

Phát động phong trào thi đua ngày 22/12

Tuần 1

TPT + GV

 

Tập huấn ra đề kiểm tra định kỳ học kì I (Kỹ thuật ra đề, XD ma trận)

- Các tổ chuyên môn rút kinh nghiệm chuyên đề ôn tập

Tuần 3

PHT+ GV

 

- Chuyên đề cụm tại tiểu học Hồng Thái

13/12

 

BGH + GV

 

 

Nâng cao chất lượng thể dục vệ sinh làm sạch môi trường

Tuần 1-4

PHT + GV

 

- Kiểm tra, chấm hồ sơ chuyên môn, VSCĐ

Tuần 1 +T2

PHT + TPT, GV

 

- Kiểm tra toàn diện: Đ/c ……..

 

- Kiểm tra toàn diện: Đ/c …….

 

Tuần 1

 

 

Tuần 2

BGH + TTTổ 2+3

BGH + TTTổ 1

 

 

 

 

 

 

- Bồi dường học sinh năng khiếu, phụ kém

Tuần 1-4

GV

 

Hội thi triển lãm VSCĐ; SPMT theo PPĐM, ngày hội tiếng Anh cấp trường, cụm trường

Lịch PGD

BGH + GV

 

- Đón kiểm tra chuyên môn của phòng giáo dục

Lịch PGD

BGH + GV

 

- Trồng và chăm sóc cây xanh

Tuần 1-4

GV

 

- KTĐK học kỡ I, chấm, thống kê, lên điểm, vào phần mềm

Tuần 3, 4

BGH, GV

 

 

* Bổ sung

 

 

 

 

 

THÁNG 1/2019

 

Nội dung công việc

Thời gian

Người thực hiện

Kết quả

- Kiểm điểm số lượng các lớp, rèn nề nếp học sinh

Tuần 1-4

BGH + GV

 

Phát động PT thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng ngày thành lập ĐCSVN 3/2

Tuần 1

TPT + GV

 

Sơ kết học kì I

Tuần 1

BHG + GV

 

Kiểm tra TDVS vui chơi tập thể, củng cố nề nếp lao động

 

BGH + GV

 

Kiểm kê CSVC trường học.

 

Họp phụ huynh toàn trường

Tuần 2

 

Tuần 1

PHT +

GVCN

 

Hoàn thiện các loại phần mềm học kì I

Tuần 1

PHT + GV

 

Thực hiện chương trình học kì II

Hoàn thành chương trình tuần 19,20, 21

 

BGH + GV

GV

 

Kiểm tra toàn diện đ/c ………

Tuần 1, tuần 4

BGH + TPTổ 1

 

Hoàn thành cỏc loại thống kê, báo cáo về Phòng, Sở

 

Tuần 2

BGH

 

- Bồi dường học sinh năng khiếu

 

Tuần 1-5

GV

 

Hỗ trợ kỹ thuật dạy học TV1-CGD

 

 

BGH + GV

 

Chuyên đề xây dựng thư viện xanh-Phát triển văn hóa đọc

Tuần 2

BGH + GV

 

- Trồng và chăm sóc cây xanh

Tuần 1-4

GV

 

* Bổ sung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG 2/2019

 

Nội dung công việc

Thời gian

Người thực hiện

Kết quả

- Giữ vững số lượng, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần cao

Tuần 1-4

PHT+ GV

 

Xây dựng tất cả các nề nếp. Tống kết PT thi đua mừng Đảng mừng xuân

Phỏt động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng ngày 8/3; 26/3

Tuần 1

TPT + GV

 

Đẩy mạnh hoạt động dạy và học

- Tổng kiểm tra hồ sơ CBGV

- Kiểm tra toàn diện đ/c ........................

Tuần 1-4

BHG + GV

 

BGH + TTTổ ......

 

Đón kiểm tra chuyên môn của PGD

Tuần 3

BGH + GV

 

Giao lưu “ Tìm hiểu kiến thức an toàn giao thông đối với học sinh tiểu học

 

Tuần 1-4

BGH + GV

 

 

Hoàn thành chương trình tuần .......

 

BGH + GV

 

 

Trồng cây mùa xuân

tuần 4

BGH + GV

 

Chuyên đề dạy học gắn với di sản văn hóa

T1-4

GV, HS

 

- Bồi dường học sinh năng khiếu

 

Tuần 1-4

GV

 

* Bổ sung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG 3/2019

 

Nội dung công việc

Thời gian

Người thực hiện

Kết quả

- Giữ vững số lượng, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần cao

Tuần 1-4

PHT+ GV

 

Thực hiện chủ điểm “Yêu quý mẹ và cụ”

Tổng kết thi đua chào mừng ngày 8/3, 26/3

Phát động thi đua chào mừng ngày 19/5

Tuần 1-4

TPT-GV HS

 

Tự Kiểm tra thư viện đạt chuẩn; Đón kiểm tra thư viện đạt chuẩn, kiểm tra chuyên môn

 

BGH+ GV, Đ/c Hoàn

 

Kiểm tra toàn diện đ/c ………..

Tuần 3

BGH + TTTổ 1

 

Tổ chức câu lạc bộ giao lưu toán tuổi thơ-

Tuần 1-4

PHT + GV - HS

 

Hoàn thành chương trình tuần .................

 

BGH + GV

 

Giao lưu câu lạc bộ Toán tuổi thơ cấp liên cụm

Lịch PGD

BGH + GV

 

Hội thảo Ứng dụng CNTT trong việc quản lý và đánh giá học sinh

 

Tuần 4

 

BGH - GV

 

- Bồi dường học sinh năng khiếu

 

Tuần 1-4

GV

 

- Chăm sóc cây xanh

Tuần 1-4

GV

 

Hội thảo GV tiểu học ứng dụng CNTT và sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả

 

PGD

 

Chuyên đề “Dạy học tin học”

Tuần 1

GV

 

* Bổ sung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG 4/2019

 

Nội dung công việc

Thời gian

Người thực hiện

Kết quả

- Giữ vững số lượng, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần cao.

- Lập kế hoạch tuyển sinh năm học mới - Lập DS, thu GKS trẻ sinh năm 2013

Tuần 1-4

PHT+ GV

 

Thực hiện chủ điểm “Kính yêu và biết ơn Bác Hồ”

Phát động thi đua làm nhiều việc thiện việc tốt, phấn đấu học giỏi chăm ngoan xứng đáng con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác hồ

Tuần 1-4

TPT-GV HS

 

- Triển khai kế hoạch ôn tập, tổ chức chuyên đề ôn tập; Hướng dẫn KTĐK cuối năm, xét HTCTTH

- Chuẩn bị hồ sơ coi chấm kiểm tra

 

PHT + GV

 

Kiểm tra toàn diện đ/c ……….

Tuần 1

BGH + TTTổ 4+5

 

Giao lưu câu lạc bộ Toán tuổi thơ; Trạng nguyên Tiếng Việt cấp huyện

Lịch PGD

GV HS

 

Tham dự cuộc thi “Trạng nguyên nhỏ tuổi” do báo nhi đồng tổ chức

 

GV + HS

 

Hoàn thành chương trình tuần .........

 

BGH + GV

 

Đón kiểm tra thi đua cuối năm

Lịch PGD

 

BGH - GV

 

- Bồi dường học sinh năng khiếu

T 1- 4

GV

 

- Chăm sóc cây xanh

T1-4

GV

 

Hoàn thành hồ sơ dánh giá xếp loại thể lực học sinh và duyệt với PGD

Tuần 3

Đ/c Thảo + GVCN

 

Đẩy mạnh hoạt động TDVS phòng bệnh mùa hè

Tuần 1-4

GV- Hs

 

* Bổ sung

 

 

 

 

THÁNG 5/2019

 

Nội dung công việc

Thời gian

Người thực hiện

Kết quả

- Giữ vững số lượng, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần cao.

- Hoàn chỉnh hồ sơ tuyển sinh lớp 1 năm học 2019-2020

Tuần 1-4

PHT+ GV

 

Hoàn thành kế hoạch dạy học

Trước 19/5

GV

 

Đánh giá xếp loại đạo đức học sinh

Tuần 1-4

TPT-GV

 

Ôn tập, kiểm ta cuối năm

Tuần 1-4

BGH + GV

 

- Kiểm tra cuối năm học, bàn giao chất lượng học sinh hoàn thành CTTH giữa trường TH với THCS.

Tuần 4

BGH + GV

 

Tổ chức Ngày lễ “Hoàn thành chương trình Tiểu học”.

 

BGH + GV

 

Hoàn thiện hồ sơ chuyên môn, các phần mềm, duyệt học bạ học sinh

Tuần 4

PHT +GV

 

Tập hợp số liệu, báo cáo cuối năm học.

 

Tuần 4

PHT

 

- Chăm sóc cây xanh

Tuần 1-4

GV

 

Bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương

Tuần 4

BGH + GV

 

Tổng kết năm học

Tuần 3

BGH CBGV

 

* Bổ sung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG 6,7/2019

 

Nội dung cụng việc

Thời gian

Người thực hiện

Kết quả

- Hoàn thiện hồ sơ cuối năm.

- Nhận bàn giao học sinh lớp 1 năm học 2019-2020

- Chuẩn bị công tác bồi dưỡng hè

- Học thay sách (nếu có)

Tuần 1-4

BGH

 

* Bổ sung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trà Giang, ngày 07 tháng 9 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG KÍ DUYỆT NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

 

 

 

Đỗ Thị Liễu

`