Kế hoạch hoạt động tổ 4+5

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TRONG TỔ

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Năm vào ngành

T.độ c/môn

Giảng dạy

Địa chỉ liên hệ

1

Đào Thị Mơ

11/1/1976

1997

Đại học SP

4A

Vũ Lạc - K.Xương - TB

2

Phạm Thị Liễu

12/7/1980

2008

Cao đẳng SP

4A

Q.Tuấn - K.Xương - TB

3

Tạ Thị Tươi

10/10/1976

1999

Đại học SP

4B

H.Thái - K.Xương - TB

4

Cao Thị Lê

12/8/1974

1993

Cao đẳng SP

5A

T.Giang - K.Xương - TB

5

Phạm Thị Loan

23/11/1979

2009

Cao đẳng SP

5B

B.Minh - K.Xương -TB

6

Phạm TrungNghiên

12/10/1974

2008

Đại học SP

T.Anh

Lê Lợi - K. Xương - TB

7

Lê Thị Thìn

17/3/1964

1987

Trung học SP

K 4 +5

H.Thái - K.Xương - TB

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

TỔ 4+5

NĂM HỌC 2017-2018

 

A . NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Căn cứ quyết định số 2040/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2017 của ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018;

- Căn cứ hướng dẫn số 528/HD - SGDĐT-GDTH ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình về thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 đối với cấp Tiểu học

- Căn cứ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018 của ngành giáo dục huyện Kiến Xương

- Căn cứ vào tình hình thực tiễn của nhà trường và địa phương.

- Căn cứ vào các chỉ tiêu thi đua của nhà trường và công đoàn đó thống nhất trong hội nghị công chức năm học 2017 - 2018

B. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TỔ 4 + 5 NĂM HỌC 2017 - 2018

I. Thuận lợi:

- Có nghị quyết và chương trình hành động của các cấp về chiến lược phát triển giáo dục

- Lực lượng giáo viên đủ, trẻ, khoẻ, nhiệt tình có ý thức nghề nghiệp và yên tâm công tác

- Nhiều đông chí giáo viên có thâm niên dạy lớp 4 + 5

- Chất lượng trong tổ những năm gần đây được nâng lên rõ rệt

- Trường đạt danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Các lớp đều tập trung tại trường và có đủ cơ sở vật chất để học 2 buổi/ ngày

- Trang thiết bị, đồ dùng dạy học phục vụ cho giảng dạy theo chương trình sách giáo khoa đã được trang bị khá đầy đủ cho cả thầy và trò tạo điều kiện cho việc nâng cao chất lượng dạy và học.

II. Khó khăn

- Đội ngũ giáo viên đa phần cư trú ở các xã khác trong huyện nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn (một số đồng chí nhà xa, con nhỏ, nơi ăn chốn ở của giáo viên trưa tại trường còn tạm bợ).

- Một số tài liệu giảng dạy và tham khảo chưa đáp ứng . Đối với giáo viên lớp 5 đồ dùng thiết bị đã có song chưa đầy đủ cho tất cả các môn học.

- Địa phương mất ổn định kéo dài nên ít nhiều ảnh hưởng đến tư tưởng phụ huynh học sinh.

- Một số phụ huynh đi làm ăn xa để con ở nhà với ông bà vì vậy việc quan tâm nhắc nhở kèm cặp con cái học tập hạn chế nhiều, còn có tư tưởng phó mặc cho nhà trường và giáo viên.

C . KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC

I. Nhiệm vụ chung:

- Năm học 2017 - 2018, là năm học tiếp tục thực hiện việc tổ chức, quản lý dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh, điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý HS Tiểu học, tăng cường giáo dục đạo đức, kĩ năng sống, đổi mới phương pháp dạy học và thực hiện tốt thông tư 22/2016/TT - BGDĐT và văn bản hợp nhất số 03/2016/ TT - BGDĐT về quy định đánh giá HS Tiểu học.

- Nhiệm vụ trọng tâm của năm học là: “Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện”

- Năm học tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; triển khai và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành giáo dục Kiến Xương.

- Là năm học thực hiện đánh giá học sinh theo thông tư 22 sửa đổi và văn bản hợp nhất số 03/2016/ TT - BGDĐT về quy định đánh giá HS Tiểu học. GV và học sinh dần tiếp cận với mô hình trường Tiểu học mới.

- Thực hiện dạy học theo tiêu chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao thực chất, chất lượng giáo dục. Chú trọng các môn tự chọn: Tiếng Anh, Tin học.

- Chú trọng tác phong nghề nghiệp trong giáo viên và rèn luyện phẩm chất đạo đức nhà giáo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Rèn luyện học sinh thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy và 4 dứt điểm về đạo đức học sinh. Phấn đấu không có tình trạng học sinh bỏ học và vi phạm đạo đức.

- Tập trung bồi dưỡng học sinh năng khiếu. Phấn đấu có học sinh đạt giải trong các cuộc thi giao lưu Toán, Tiếng Anh qua mạng internet

- Đảm bảo chất lượng các môn học, phấn đấu đạt và vượt bình quân huyện trong các kỳ kiểm tra cuối kì và cuối năm. Phấn đấu học sịnh khối 4 lên lớp đợt 1 đạt 100%. Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình Tiểu học 100%

- Giáo dục các em giữ vệ sinh thân thể phòng chống các bệnh truyền nhiễm; chấp hành luật lệ ATGT, phòng chống các tai tệ nạn xã hội; phòng tránh đuối nước Tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao. Có ý thức bảo vệ CSVC trường học.

II. Nhiệm vụ cụ thể:

1. Số lượng phổ cập:

1.1 Chỉ tiêu:

- Huy động 100% học sinh khối 4 + 5 đi học đều đúng giờ.

- Các lớp duy trì 100% sĩ số được giao đến cuối năm học

- Tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần đạt 99,9%

- Số lượng học sinh các lớp được giao đầu năm học như sau:

+ Khối 5: 69 em

- Lớp 5A: 35 em

- Lớp 5B: 34 em

+ Khối 4: 79 em

- Lớp 4A: 25 em

- Lớp 4B: 27 em

- Lớp 4C: 27 em

1.2 Biện pháp thực hiện:

- Giao khoán sĩ số từng lớp cho đồng chí giáo viên chủ nhiệm.

- Đưa việc duy trì số lượng vào chỉ tiêu thi đua của năm học

- Theo dõi sát sĩ số hàng ngày ở từng lớp, công khai trên góc bảng.

- Lưu ý đến những học sinh khuyết tật, học sinh lưu ban, học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, học sinh diện chính sách tạo điều kiện thuận lợi để các em được học tập tốt.

- Kịp thời phát hiện học sinh có ý định bỏ học để có biện pháp tác động tích cực cùng gia đình động viên để học sinh đó tiếp tục đi học.

- Coi trọng chất lượng giảng dạy, lấy chất lượng để duy trì số lượng.

- Kết hợp với tổ chức Đội theo dõi sát tỷ lệ học sinh đi học đều, đúng giờ đảm bảo tỷ lệ chuyên cần cao nhất.

- Thường xuyên liên hệ với phụ huynh học sinh để nắm bắt tình hình học tập, lý do nghỉ học của học sinh

2. Chất lượng giáo dục toàn diện:

2.1 Giáo dục sự hình thành và phát triển năng lực phẩm chất học sinh:

*) Chỉ tiêu:

- 100% các lớp thực hiện nghiiêm túc chất lượng giảng môn đạo đức cũng như các hoạt động tập thể, ngoại khoá

- Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy và 5 dứt điểm về đạo đức học sinh, phấn đấu không có học sinh vi phạm kỷ luật

- Phấn đấu 100% học sinh được đánh giá thực hiện tốt và đạt về năng lực phẩm chất học sinh

+ Học sinh chưa đạt về năng lực phẩm chất học sinh: không có

- Có 80 -:- 85% trở lên học sinh đạt danh hiệu: Cháu ngoan Bác Hồ

*) Biện pháp thực hiện:

- Đưa giảng dạy môn đạo đức vào nề nếp và có chất lượng

- Xây dựng, củng cố các hoạt động của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh thường xuyên, nghiêm túc. Phát động học sinh các lớp sưu tầm, đọc, kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Lồng ghép với cuộc vận động hai không với 05 nội dung cuộc vận động: Mỗi thầy cô là một tấm gương sáng về đạo đức tự học và sáng tạo. Triển khai phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Quan tâm giáo dục đạo đức, giáo dục nếp sống văn minh, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Có thói quen chào hỏi lễ phép, kính thầy yêu bạn.

- Bám sát các chủ đề năm học, phát động thi đua học tập tu dưỡng đạo đức lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn 20/11, 22/12, 03/02, 30/4, 19/5 qua đó giáo dục học sinh lòng yêu quê hương đất nước, ý thức noi gương người tốt việc tốt.

- Giáo dục cho học sinh đạo lý và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”; “Đền ơn đáp nghĩa” bằng các hoạt động chăm sóc gia đình thương binh liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng. Đẩy mạnh phong trào làm việc thiện, giúp đỡ bạn nghèo, bạn có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi. Giáo dục học sinh chấp hành luật giao thông; phòng chống các tai tệ nạn xã hội; phòng tránh đuối nước

- Phát hiện, biểu dương kịp thời các cá nhân điển hình vượt khó học giỏi để học sinh noi theo.

- Coi trọng tiết sinh hoạt lớp, xếp loại đạo đức học sinh theo định kỳ.

- Giáo viên luôn là tấm gương sáng về đạo đức cho học sinh noi theo.

- Làm tốt mối quan hệ : giáo viên với giáo viên, học sinh với học sinh, học sinh với môi trường, học sinh với người thân và xã hội, gia đình - nhà trường - xã hội.

 

2.2 Giáo dục các môn học và hoạt động giáo dục khác

*) Chỉ tiêu:

- 100% các lớp thực hiện nghiêm túc chương trình thời khoá biểu. Dạy đủ các môn học, có chất lượng, bám sát yêu cầu cơ bản kiến thức kỹ năng của bộ môn.

- 100% giáo viên thực hiện nghiệm túc quy chế chuyên môn, rèn chữ viết, tư thế ngồi học cho HS.

- 100% học sinh khối 4 hoàn thành chương trình lớp học. 100% học sinh khối 5 hoàn thành chương trình Tiểu học

- Có học sinh tham gia giải Toán và giải Tiếng Anh qua mạng đạt kết quả tốt

- Học sinh giỏi cấp trường đạt 30 - 35 em

- Học sinh giỏi cấp huyện: 8 - 11em

- Các lớp đạt vở sạch chữ đẹp

- Giáo viên giỏi cấp huyện trở lên: ít nhất 03 đồng chí

- 100% giáo viên trong tổ đạt danh hiệu lao động tiên tiến , giáo viên giỏi cấp trường

- Xây dựng các lớp điểm về các mặt:

+ Trí dục: Lớp 4B, 5A

+ Đạo đức: Lớp 5B, 4A

+ Thể chất: Lớp 5A, 5B, 4C

*) Biện pháp thực hiện:

- Tổ chức tốt việc dạy 2buổi/ngày nhằm nâng cao chất lượng dạy - học.

- Chấp hành nghiêm túc chương trình, kế hoạch, thời khoá biểu dạy học.

- Dạy đủ 09 môn học, khuyến khích học sinh học môn tự chọn: Tin học

- Làm tốt phong trào “Rèn chữ, giữ vở”, hướng dẫn học sinh thực hiện 3 đúng khi viết bài

+ Ngối đúng tư thế

+ Nhìn đúng cự ly

+ Viết đúng mẫu chữ

- Giáo viên soạn bài, nghiên cứu bài trước khi lên lớp. Bài soạn phải thể hiện rõ các bước, những hoạt động của giáo viên, học sinh, những thiết bị cần thiết và được duyệt đúng lịch

- Trong mỗi tiết dạy giáo viên quan tâm đến các đối tượng học sinh, giảng dạy đúng yêu cầu để học sinh học tập vừa sức, hiệu quả. Sử dụng các phương pháp, hình thức tổ chức phù hợp sinh động và sử dụng triệt để thiết bị đồ dùng dạy học để học sinh hiểu và nắm chắc nội dung, kiến thức, vận dụng tốt vào luyện tập.

- Thực hiện kiểm tra đánh giá HS theo thông tư 22 và văn bản hợp nhất số 03/2016/ TT - BGDĐT về quy định đánh giá HS Tiểu học.

- Thực hiện đầy đủ có chất lượng các chuyên đề, các buổi sinh hoạt chuyên môn của tổ vào thứ Năm hàng tuần, của trường, cụm trường. Tham gia tích cực các đợt hội giảng để học tập kinh nghiệm chuyên môn.

- Trong tổ, khối tăng cường dự giờ rút kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy, thống nhất các bước cho từng môn học. Bám sát các chuyên đề mới đã được triển khai.

- Phát hiện sớm và bồi dưỡng học sinh năng khiếu (ở mỗi khối lớp) để có đội tuyển tham gia giao lưu festivan Tiếng Anh, giải tiếng Anh qua mạng, giải Toán qua mạng. Bồi dưỡng vào buổi 2 các ngày

+ Khối 4: - Đồng chí Phạm Thị Liễu bồi dưỡng môn Toán

+ Khối 5: - Đồng chí Cao Thị Lê bồi dưỡng môn Toán

- Đồng chí Phạm Trung Nghiên bồi dưỡng môn Tiếng Anh ở 2 khối 4 + 5

- Quan tâm hơn đến học sinh yếu kém. Xây dựng kế hoạch xoá dần yếu kém theo từng tháng

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học. Tự làm đồ dùng dạy học cho các môn còn thiếu

2.3 Giáo dục thể chất thẩm mỹ

*) Giáo dục thể chất thẩm mỹ:

- Tăng cường công tác vệ sinh trường học “xanh hoá nhà trường”, “đẩy mạnh công tác y tế trường học”

- Học sinh thực hiện đồng phục 100% 02 ngày/tuần (thứ hai, thứ tư) ăn mặc phù hợp thời tiết.

- Duy trì thể dục giữa giờ và ca múa hát tập thể đều đặn hiệu quả dưới sự giám sát của giáo viên.

- Các lớp trang trí lớp học đẹp, khoa học có lọ hoa, cây cảnh, khăn lau tay, chậu cảnh và ít nhất hai dụng cụ thể thao.

- Lớp có đội văn nghệ tham gia phong trào trong các ngày lễ

- Xây dựng và duy trì nề nếp xếp hàng ra vào lớp, kiểm tra vệ sinh trật tự, nghiêm túc

- Tham gia các loại hình bảo hiểm:

+ Bảo hiểm y tế: 100%

- Khám sức khoẻ, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho 100% học sinh

- Có học sinh tham gia hội khoẻ cấp cụm, huyện và đạt giải

*) Biện pháp thực hiện:

- Dạy đủ, có chất lượng chương trình thể dục nội khoá và khoa học phần sức khoẻ. Coi trọng khâu luyện tập thực hành

- Mỗi lớp có ban thể dục vệ sinh kiểm tra đôn đốc hàng ngày

- Tổ chức tốt các phong trào thể dục thể thao trong các ngày cao điểm

- Thường xuyên nhắc nhở học sinh vệ sinh thân thể, quần áo sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng

- Hướng cho các em chơi những trò chơi bổ ích hoặc những môn thể thao lành mạnh có lợi cho sự phát triển cơ thể trong các giờ ra chơi.

- Giáo viên bám lớp trong các giờ thể dục và ca múa hát tập thể

- Nhắc nhở học sinh mua đủ hoa múa, giữ gìn trong cả năm học

- Phát hiện, chọn học sinh có năng khiếu về thể dục thể thao tham gia đội tuyển của nhà trường để các em có điều kiện tập luyện, phát huy khả năng của mình ở các môn: điền kinh, cờ vua

2. 4 Giáo dục lao động

*) Chỉ tiêu:

- Duy trì nề nếp lao động lau chùi cánh cửa, bàn ghế, lan can trường lớp sạch sẽ vào chiều thứ hai hàng tuần. Duy trì thường xuyên 5 phút sạch trường.

- Vệ sinh lớp học hàng ngày: Trực nhật sạch, kê bàn ghế ngay ngắn, lau cánh cửa, quét màng nhện sạch sẽ

- Giáo dục học sinh có ý thức trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.

*) Biện pháp thực hiện:

- Giảng dạy tốt chương trình môn kỹ thuật nội khoá

- Kiểm tra vệ sinh lớp học hàng ngày có khen chê kịp thời

- Phân công khu vực vệ sinh và giao chuyên cho từng lớp

- Giáo dục học sinh không vứt rác bừa bãi, thu gom giấy vụn, phế liệu

- Đội sao đỏ kiểm tra nhắc nhở hàng ngày

- Giáo dục học sinh bảo vệ cây xanh, không trèo cây bẻ cành, không vẽ bậy lên tường, giữ môi trường xanh - sạch - đẹp

 

2.5 Bảo vệ cơ sở vật chất

*) Chỉ tiêu:

- Học sinh có ý thức giữ gìn, bảo vệ cơ sở vật chất của trường lớp

- Học sinh có ý thức giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập cá nhân

- Biết sử dụng, giữ gìn bảo quản thiết bị đồ dùng học tập

*) Biện pháp thực hiện:

- Giao bàn ghế, bóng điện, các bảng biểu trong lớp cho học sinh sử dụng và bản quản

- Thường xuyên nhắc nhở học sinh không vẽ bậy ra bàn ghế, tuyệt đối không leo trèo chạy nhảy trên bàn ghế

- Không trèo lan can, cầu thang tầng 2

- Không níu dây điện, leo trèo dây thu lôi

- Không vẽ bậy ra tường, cánh cửa lớp học

- Giáo dục học sinh đóng bọc sách giáo khoa, vở bài tập cẩn thận, giữ sạch đẹp, không quăn góc, rách bìa

- Hướng dẫn các em làm quen và sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học song phải giữ gìn bảo quản không để mất mát, hỏng đồ dùng trang thiết bị học tập

 

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

 

STT

Họ và tên

Dạy môn

Chủ nhiệm lớp

Công tác khác

Số tiết

1

Đào Thị Mơ

Văn hoá

4A

 

22

2

Phạm Thị Liễu

Văn hoá

4B

Khối trưởng khối 4

22

3

Tạ Thị Tươi

Văn hoá

4C

 

22

 

Cao Thị Lê

Văn hoá

5B

Tổ trưởng

22

5

Phạm Thị Loan

Văn hoá

5A

 

22

6

Lê Thị Thìn

Văn hoá

Dạy khối 4, 5

 

23

7

Phạm Trung Nghiên

Tiếng Anh

Dạy khối 3, 5

 

23

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

HOẠT KẾ HOẠCH ĐỘNG HÀNG THÁNG

THÁNG 8 NĂM 2017

 

*) Nội dung và biện pháp thực hiện

- Giáo viên nhận lớp, ổn định tổ chức lớp: hình thành đội ngũ tự quản, bầu cán sự lớp (Chủ tịch hội đồng tự quản, phó chủ tịch hội đồng tự quản, các ban). Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng em và hướng dẫn thực hiện.

-GVCN bám sát lớp, kết hợp với cỏn bộ lớp rốn nề nếp cho HS ngay từ những ngày đầu nhận lớp

- Ôn định sĩ số lớp, nhắc nhở các em đi học đều, đúng giờ đảm bảo tỷ lệ chuyên cần cao

- Hướng dẫn học sinh mua đủ sách giáo khoa, vở bài tập và đồ dùng học tập cho tất cả các môn học yêu cầu đóng bọc dán nhãn và cẩn thận khi sử dụng

- Thực hiện học 2buổi/ngày ngay từ tuần 1 ( 21/8/2017)

- Khối trưởng thống nhất chương trình thời khoá biểu trong khối để soạn giảng đồng bộ, đúng lịch

- Hình thành cho học sinh thói quen học bài, làm bài tự giác chu đáo

- Nắm vững sơ yếu lý lịch và lực học của từng em

- Các lớp rèn nề nếp truy bài đầu giờ nghiêm túc có chất lượng, rèn thói quen xếp hàng ra vào lớp, thể dục giữa giờ, ca múa hát thể thao tự giác

- Làm phần mềm smas 3.0 cập nhật danh sách HS lớp và số điện thoại phụ huynh HS

- Hướng dẫn học sinh giữ gìn lớp học sạch sẽ, không vứt rác bừa bãi ra sân trường và xung quanh trường

- Giáo dục học sinh ý thức giữ gìn bàn ghế, không leo cây bẻ cành

- Vừa học, vừa hướng dẫn học sinh tích cực tập luyện đội hình đội ngũ chuẩn bị cho khai giảng

- Các lớp họp phụ huynh HS đầu năm học

 

 

 

*) Bổ sung:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*) Kết quả:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*) Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

THÁNG 9 NĂM 2017

 

*) Nội dung công việc và biện pháp thực hiện:

- Tổ chức tốt ngày khai giảng. Tạo ấn tượng tốt cho phụ huynh học sinh và học sinh

- Tiếp tục rèn nề nếp lớp. Theo dõi, kiểm tra các em tự giác thực hiện. Đội tự quản hoạt động hiệu quả trong các giờ truy bài và các hoạt động ngoài giờ.

- Kiểm tra đồ dùng học tập của HS, giáo dục học sinh cách giữ gìn bảo quản cẩn thận

- Giáo viên soạn bài, duyệt bài đúng lịch (Chiều thứ năm hàng tuần), lên lớp đúng chương trình thời khoá biểu.

- Các đồng chí giáo viên hợp đồng, giáo viên mới tích cực dự giờ học tập kinh nghiệm

- Tích cực kiểm tra đánh giá, chữa bài cho học sinh ở tất cả các môn học.

- Rèn chữ viết đúng mẫu, cỡ chữ, giáo dục học sinh có ý thức giữ gìn, trình bày vở sạch đẹp, khoa học.

- Tích cực đi dự giờ chuyên đề cụm theo lịch của cụm chuyên môn

- Qua theo dõi hàng ngày giáo viên phân loại học sinh, chọn học sinh năng khiếu và tiến hành bồi dưỡng cho học sinh với 2 môn toán, tiếng Anh vào buổi chiều các ngày

+ Khối 4: - Đồng chí Phạm Thị Liễu bồi dưỡng môn toán

+ Khối 5: - Đồng chí Cao Thị Lê bồi dưỡng môn toán

- Đồng chí Phạm Trung Nghiên bồi dưỡng môn Tiếng Anh ở 2 khối 4 + 5

- Tất cả các Đ/c GV tham dự thi GV giỏi cấp trường, mỗi Đ/c 1 tiết

- Các đồng chí giáo viên trong khối đăng ký với khối trưởng những tài liệu, sách giáo khoa thiếu nộp về thư viện nhà trường để có kế hoạch mua bổ sung

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học

- Bổ sung các phần mềm theo HD của chuyên môn

- Động viên học sinh năng khiếu tích cực tập luyện các môn thể thao chuẩn bị cho hội khoẻ các cấp

- Hoàn thành các khoản thu nộp đầu năm nộp về ban tài vụ nhà trường

 

*) Bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*) Kết quả:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*) Rút kinh nghiệm:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

THÁNG 10 NĂM 2017

 

*) Nội dung công việc và biện pháp thực hiện:

- Tiếp tục củng cố và duy trì nề nếp lớp

- Giáo dục học sinh đi học chuyên cần với tỷ lệ cao

- Phát động học sinh phong trào thi đua học tập và tu dưỡng tốt lập thành tích chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20 - 10

- Tích cực đi dự giờ chuyên đề cụm

- Các lớp tiến hành bồi giỏi, phụ kém, Giáo viên tích cực kiểm tra đánh giá, chữa bài cho học sinh. Tiếp tục rèn kĩ năng đọc trôi chảy diễn cảm, rèn chữ viết và kĩ năng trình bày bài sạch, đẹp, khoa học cho học sinh từng bước nâng cao chất lượng.

- Giáo viên trong tổ đăng ký các tiết dạy thao giảng chào mừng 20 - 11. Mỗi đồng chí ít nhất 01 tiết nộp Ban giám hiệu. Dạy vào thứ năm hàng tuần. Tổ dự giờ, đóng góp ý kiến, xếp loại tiết dạy và xếp thứ tự theo khối

- Chuẩn bị tốt cho thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện

- Các lớp dành 2 tiết học dạy về tư tưởng Hồ Chí Minh vào tiết sinh hoạt lớp tuần 7 + 8.

- Tổ chức cho HS kiểm tra giữa học kì 1 với 2 môn Toán, Tiếng Việt

- Giáo dục học sinh tham gia giao thông đúng luật lệ, tránh tai nạn

- Làm phần mềm SMAS 3.0 đánh giá hs giữa học kì I

- Phát động học sinh may đồng phục mùa đông với học sinh còn thiếu

- Học sinh trong đội tuyển các môn thi đấu hội khoẻ tích cực luyện tập để tham gia hội khoẻ cấp trường

 

*) Bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*) Kết quả:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*) Rút kinh nghiệm:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

THÁNG 11 NĂM 2017

*) Nội dung công việc và biện pháp thực hiện:

- Tiếp tục củng cố, duy trì và làm tốt hơn nề nếp các lớp trong tổ

- Học sinh đi học chuyên cần với tỷ lệ cao 99,9%

- Phát động đến giáo viên và học sinh phong trào thi đua nhiều tiết học hay, ngày học tốt, giành nhiều hoa điểm mười chào mừng các thầỳ cô nhân ngày 20 - 11

- Giáo dục học sinh truyền thống: Uống nước nhớ nguồn, Tôn sư trọng đạo, kính trọng biết ơn các thầy cô giáo, biết chúc mừng thầy cô nhân ngày 20 - 11

- Các lớp trang trí lớp học đẹp, vui mắt, có chậu hoa, cây cảnh và có tranh ảnh

- Tất cả các lớp và 100% giáo viên trong tổ tham gia thao giảng chào mừng 20 -11. Khuyến khích sử dụng giáo án điện tử và sử dụng triệt để thiết bị đồ dùng dạy học, phát huy tính tích cực của học sinh

- Giáo viên tích cực kiểm tra đánh giá bài thường xuyên cho học sinh. Uốn nắn các kĩ năng làm bài trình bày bài, kĩ năng trả lời câu hỏi cho HS

- Tích cực đi dự giờ chuyên đề cụm theo lịch cụm chuyên môn

- Các lớp tiếp tục bồi giỏi duy trì vào buổi chiều các ngày.

- Giáo viên hoàn thành hồ sơ sổ sách gửi về trường dự thi nhân dịp 20 - 11

- Tổng hợp kết quả thao giảng 20 - 11 trong tổ gửi về ban giám hiệu

- Bổ sung các phần mềm theo HD của chuyên môn

- Học sinh được chọn sau hội khoẻ cấp trường tích cực luyện tập để tham gia hội khoẻ cấp cụm

 

*) Bổ sung:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*) Kết quả:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*) Rút kinh nghiệm:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................................................

THÁNG 12 NĂM 2017

 

*) Nội dung công việc và biện pháp thực hiện:

- Các lớp duy trì sĩ số với tỷ lệ chuyên cần cao. Nhắc nhở học sinh đi học đúng giờ nhất là trong những ngày mưa rét

- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam với chủ đề: Chúng em yêu chú bộ đội

- Tổ chức cho học sinh nghe nói chuyện về truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam vào giờ chào cờ đầu tuần

- Nghiêm túc thực hiện nề nếp chuyên môn. Thực hiện dạy đúng chương trình thời khoá biểu, không cắt xén chương trình với tất cả các môn học

- Các lớp vừa học vừa ôn tập hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kiểm tra cuối học kì 1

- Các môn kiểm tra theo đề chung của phòng giáo dục + Sở giáo dục

+ Khối 5: Toán + Tiếng Việt + Tiếng Anh

+ Khối 4: Toán + Tiếng Việt + Tiếng Anh

- Các lớp hướng dẫn học sinh ôn tập, tự bồi dưỡng học sinh khá giỏi, phụ đạo học sinh yếu để nâng cao chất lượng đại trà

- Tăng cường kiểm tra, chữa bài tay đôi cho học sinh. Hướng dẫn cách trả lời câu hỏi, rèn kĩ năng làm bài, trình bày bài sạch đẹp, khoa học cho học sinh

- Hoàn thiện các phần mềm cuối học kì I theo HD của chuyên môn

- Tăng cường bồi dưỡng Hs năng khiếu chuẩn bị tốt cho các em tham gia thi giải Tiếng Anh cấp trường đạt kết quả tốt

- Duy trì ca múa hát thể thao và thể dục giữa giờ. Yêu cầu tác phong nhanh nhẹn, tập đều, đẹp, trật tự

- Tích cực luyện tập cho học sinh trong đội tuyển thể thao dự hội khoẻ cấp huyện

- Tiếp tục phát động may áo đồng phục mùa đông với những em còn thiếu

*) Bổ sung:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* Kết quả:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*) Rút kinh nghiệm:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

THÁNG 01 NĂM 2018

 

*) Nội dung công việc và biện pháp thực hiện:

- Củng cố và làm tốt nề nếp lớp

- Giáo dục và động viên học sinh đi học đều, đúng giờ

- Họp tổ bình xét thi đua học kỳ I

- Nhắc nhở học sinh mua đủ sách giáo khoa, vở bài tập và đồ dùng học tập chuẩn bị cho học kỳ II, có đóng bọc cẩn thận

- Rèn nề nếp học tập học kỳ II, giáo dục học sinh tự giác tích cực học tập. Qua kết quả kiểm tra định kỳ cuối kỳ I, giáo viên phát hiện những kiến thức lớp mình còn hổng để có kế hoạch phụ kém ngay từ đầu học kỳ II

- Tiếp tục duy trì lớp bồi dưỡng học sinh năng khiếu vào buổi chiều các ngày trong tuần. Chuẩn bị tốt cho HS tham gia thi giải toán qua mạng cấp trường và giải Tiếng Anh qua mạng cấp huyện

- Làm phần mềm học kì 1 cho tất cả các môn học

- Nhắc nhở học sinh mặc ấm, giữ vệ sinh thân thể, vệ sinh trường lớp sạch sẽ

- Hướng dẫn học sinh viết cam kết không sử dụng, tàng trữ, mua bán các loại pháo nổ và đồ chơi nguy hiểm có chữ ký phụ huynh. Giáo dục học sinh tuyệt đối không đốt pháo ở trường cũng như ở nhà

*) Bổ sung:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

*) Kết quả:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*) Rút kinh nghiệm:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

THÁNG 02 NĂM 2018

 

*) Nội dung công việc và biện pháp thực hiện:

- Tổ chức, hướng dẫn, nhắc nhở học sinh nghỉ tết an toàn, vui vẻ, tiết kiệm và tuyệt đối không vi phạm cam kết đốt pháo

- Các đồng chí giáo viên được phân công trực tết nêu cao tinh thần tự giác và trách nhiệm có mặt đúng giờ quy định và ghi sổ trực đầy đủ toàn bộ diễn biến sự việc xảy ra ở trường trong thời gian trực và ký sổ đầy đủ

- Các lớp ổn định và duy trì nề nếp lớp sau nghỉ tết đảm bảo tỷ lệ chuyên cần cao, nhất là trong những ngày mưa rét

- Có kế hoạch kiểm tra kết quả học tập của học sinh trong dịp tết và rèn luyện nề nếp học tập tự giác, hiệu quả

- Bổ sung các phần mềm theo HD của chuyên môn

- Phát động phong trào tết trồng cây đến 100% giáo viên và học sinh toàn trường. Hướng dẫn học sinh tích cực tham gia phong trào trồng và bảo vệ cây xanh

- Phát động học sinh tham gia nộp kế hoạch nhỏ đợt 2

- Tiếp tục duy trì bồi dưỡng học sinh khá, giỏi vào buổi chiều các ngày trong tuần

- Duy trì thể dục, ca múa hát tập thể sân trường

*) Bổ sung:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................................................................................................................................................................................................

*) Kết quả:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*) Rút kinh nghiệm:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............

THÁNG 3 NĂM 2018

 

*) Nội dung công việc và biện pháp thực hiện:

- Các lớp duy trì sĩ số với tỷ lệ chuyên cần cao

- Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8 - 3 và ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26 - 3

- Các đồng chí giáo viên nữ đăng ký thao giảng 1tiết lập thành tích chào mừng ngày 8 - 3

- Quan tâm đến học sinh yếu, tăng cường kiểm tra đánh giá, chữa bài cho học sinh. Khắc phục những lỗ hổng kiến thức cho học sinh nâng cao chất lượng đại trà

- Các lớp tăng cường luyện giải toán qua mạng chuẩn bị tốt cho HS thi giải toán qua mạng cấp huyện

- Tổ chức cho HS kiểm tra giữa học kì II với 2 môn Tiếng Việt, Toán; vào phần mềm đánh giá giữa kì II cho HS

- Giáo dục học sinh biết giữ gìn vệ sinh cá nhân tốt trong thời điểm giao mùa để tránh một số bệnh ảnh hưởng đến sức khoẻ và việc học tập

- Giáo dục học sinh biết giữ gìn trường lớp sạch sẽ, biết chăm sóc và bảo vệ cây xanh nhất là những cây mới trồng. Giáo viên chủ nhiệm tổ chức cho học sinh lau bàn ghế, cánh cửa, quét màng nhện, trang trí lớp sạch sẽ gọn gàng.

- Lớp 4 tổ chức cho học sinh đăng ký sách giáo khoa cho năm học tới và nộp về Ban Giám hiệu

*) Bổ sung:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*) Kết quả:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*) Rút kinh nghiệm:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

THÁNG 4 NĂM 2018

*) Nội dung công việc và biện pháp thực hiện:

- Duy trì sỹ số các lớp với tỷ lệ chuyên cần cao

- Giáo dục học sinh về truyền thống ngày 30 - 4

- Giáo dục học sinh về an toàn giao thông đường bộ, an toàn vệ sinh thực phẩm không ăn quà vặt phòng bệnh mùa hè, đi học đội mũ nón đầy đủ

- Các lớp thực hiện nghiêm túc 4 dứt điểm

- Thực hiện tốt nề nếp chuyên môn:

+ Dạy đúng chương trình thời khoá biểu, không cắt xén chương trình

+ Soạn giáo án đầy đủ

- Tăng cường kiểm tra miệng, chấm chữa bài cho học sinh, rèn kỹ năng trình bày sạch, đẹp, khoa học

- Các lớp quan tâm nhiều đến đối tượng học sinh yếu để nâng cao chất lượng vào cuối năm học

- Vừa hoàn thành chương trình các môn học vừa hướng dẫn học sinh ôn tập hệ thống kiến thức chuẩn bị tốt cho kiểm tra cuối năm

- Với những môn: Khoa học, Lịch sử, Địa lý hướng dẫn học sinh làm đề cương ôn tập thống nhất theo kế hoạch của khối

- Bổ sung các phần mềm theo HD của chuyên môn

- Các đồng chí giáo viên hoàn thành hồ sơ sổ sách chuyên môn chuẩn bị đón đoàn kiểm tra thi đua của Phòng Giáo dục. Các lớp củng cố nề nếp, chuẩn bị bài dạy, đồ dùng dạy học chu đáo sẵn sàng đáp ứng.

- Nhắc nhở học sinh vào học theo thời gian biểu mùa hè để học sinh chủ động đi học đúng giờ

- Truy bài, thể dục giữa giờ và ca múa hát tập thể đều đặn, nề nếp. Học sinh có đủ hoa để múa

- Mặc đồng phục mùa hè đúng quy định

- Thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp sạch sẽ gọn gàng. Không chơi ngoài trời nắng, chơi những trò chơi lành mạnh, bổ ích

- Các lớp chăm sóc chậu cảnh của lớp mình

- Chăm sóc vườn trường khu vực các lớp đã phân công

 

*) Bổ sung:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*) Kết quả:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*) Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

THÁNG 5 NĂM 2018

*) Nội dung công việc và biện pháp thực hiện:

- Duy trì tỷ lệ chuyên cần cao trong những ngày cuối năm học

- Có kế hoạh giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

- Giáo dục học sinh đi học mang mũ, nón đầy đủ, tham gia giao thông đúng quy định. ăn chín uống sôi, không ăn quà vặt đề phòng các bệnh mùa hè

- Giáo dục học sinh lòng kính yêu Bác Hồ vĩ đại. Quyết tâm học tập tốt rèn luyện tốt để trở thành con ngoan trò giỏi, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ

- Tổ chức tốt các buổi sinh hoạt đội với chủ đề: Tự hào truyền thống đội ta, chúng em yêu Bác Hồ Chí Minh, Tiến lên đoàn viên

- Hướng dẫn học sinh ôn tập hệ thống kiến thức ở tất cả các môn học để chuẩn bị cho kiểm tra cuối năm học đạt kết quả tốt

- Tăng cường kiểm tra, chữa bài cho học sinh để phát hiện, khắc phục lỗ hổng kiến thức cũng như hướng dẫn cách làm bài, trình bày bài sạch đẹp, khoa học

- Tập trung vào những học sinh yếu kém để nâng cao chất lượng

- Tổng kết các môn ít giờ

- Tổ chức học sinh kiểm tra các môn quy định chung của Phòng Giáo dục, Sở Giáo dục đúng quy định. Coi chấm kiểm tra nghiêm túc đúng quy chế

- Hoàn thành phần mềm cuối học kì II. Hoàn thành hồ sơ cuối năm duyệt với Ban giám hiệu đúng lịch

- Giáo dục học sinh thường xuyên giữ vệ sinh trường lớp, vệ sinh thân thể đảm bảo sức khỏe

- Bàn giao CSVC tủ đồ dùng, trả sách giáo khoa, sách tham khảo cũng như các trang thiết bị dạy học trước khi nghỉ hè

*) Bổ sung:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

*) Kết quả:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*) Rút kinh nghiệm:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PHẦN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DỰ KIẾN CÁC CHUYÊN ĐỀ CẦN LÀM TRONG NĂM HỌC

 

1. Các chuyên đề cần làm trong năm học 2017 - 2018 là:

- Chuyên đề: Tập đọc

- Chuyên đề: Luyện từ và câu

- Chuyên đề: Tập làm văn

- Chuyên đề: Toán

- Chuyên đề: Khoa học; Lịch sử - Địa lý

- Chuyên đề: Tiếng Anh

2. Phân công người thực hiện và thời gian thực hiện:

Người thực hiện

Nội dung chuyên đề

Thời gian thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan