21/01/20  Tin tức - Sự kiện  433
Quyết định số 56/QĐ-UBND Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; Thông báo số 04/TB-UBND v/v Thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
Được sự chỉ đạo của Phòng GD & ĐT Kiến Xương, sự quan tâm đầu tư có kế hoạch của BGH, các tổ chức đoàn thể Trường TH và THCS Bình Thanh trong thời gian chuẩn bị HKPĐ cấp Tỉnh lần thứ X đạt được thành tích xuất sắc sau:
 30/12/19  Tin tức - Sự kiện  919
Công văn số 384/PGDĐT V/v Tổ chức tuyên truyền cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49
 30/12/19  Tin tức - Sự kiện  801
Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, sự nhất trí của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Kiến Xương hôm nay ngày  21/12/2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kiến Xương đã tổ chức lễ khai mạc Hội khỏe phù đổng năm học 2019 – 2020.Đồng chí : Lương Anh Thế - Cán bộ nghiệp vụ Phòng Giáo dục và Đào ...
 17/12/19  Tin tức - Sự kiện  1512
Công văn số 373/PGDĐT V/v thông báo kết quả bốc thăm chia bảng thi đấu HKPĐ huyện năm học 2019-2020
 21/11/19  Tin tức - Sự kiện  2089
Công văn số 347/CV-GDĐT V/v lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020